poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Barwna Polska...

Reforma administracyjna z 1998 roku powołała do życia województwa, których niektóre nazwy nie do końca przedstawiają nazwę regionu. Choć przed reformą bez wątpienia było jeszcze gorzej. I tak według niektórych regionalistów obecne województwo łódzkie powinno być województwem łęczycko-sieradzkim. W przypadku tego województwa to nie ma co się łudzić, że jest to sztuczna i wymuszona nazwa. Każdy regionalista pewnie powie(działby), że nie było, nie ma i nie będzie nigdy ziemi łódzkiej. Historycznie jest tam ziemia łęczycka, ziemia sieradzka, ziemia rawska (Mazowsze), ziemia wieluńska i ziemia opoczyńska (ziemia sandomierska czyli Małopolska). Pytanie,co ma to wspólnego z nazwą tego województwa? Niewiele, a nawet wcale.

Proponowany podział administracyjny kraju na 12 województw 

Źródło: paluki.tv

^^^

Tak więc w sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego składającego się z ziem historycznych, takich jak Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Chełmińska, która jest częścią Pomorza Gdańskiego, no i Wielkopolska (oczywiście jej część) jest nieco lepiej. Mieszkańcy Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej nie powiem, że są pokrzywdzeni, jednak nazwy regionalne giną w świadomości pozostałych mieszkańców regionu...  tak więc Kujawy i Pomorze zdominowały różnorodny region. Niektórzy etnografowie i historycy, m. in. Zygmunt Gloger, uznawali ziemię dobrzyńską i ziemię chełmińską za część Kujaw...
Warto zauważyć, że w pierwotnym sejmowym projekcie reformy administracyjnej kraju region ten miał się stać częścią wielkiego województwa pomorskiego i wielkopolskiego, jednak na skutek protestów mieszkańców zrezygnowano na szczęście z tych planów. Niestety nie dokopałem się do wiarygodnych źródeł ale temat bez wątpienia powróci.

^^^

Dosyć ciekawa sytuacja przedstawia się w województwie lubuskim. Prawda jest taka, że większość ziemi lubuskiej jest po granicy niemieckiej. Swoją nazwę Ziemia Lubuska wzięła od położonego na lewym brzegu Odry miasta Lubusz historycznej stolicy Ziemi Lubuskiej, głównego ośrodka kasztelańskiego i dawnej siedziby biskupów lubuskich. Obecnie Lubusz to miasto niemieckie, położone w Brandenburgii, w powiecie Märkisch-Oderland i jest siedzibą Związku Gmin Lubusz (Amt Lebus). Niektórzy mówią, że województwo lubuskie powstało na siłę. Warto zauważyć fakt, iż siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a sejmiku w Zielonej Górze.
Projekt reformy administracyjnej kraju autorstwa prof. Kuleszy zakładał, że dawne województwa gorzowskie i zielonogórskie miały zostać podzielone między województwo zachodniopomorskie (Gorzów Wlkp.), dolnośląskie (Zielona Góra) oraz wielkopolskie. Liczne protesty organizowane głównie przez opozycyjne w tym czasie SLD wpłynęły na zmianę decyzji. Ostatecznie rząd okazał się bezsilny do wprowadzenia swego projektu (ustawa została zawetowana przez prezydenta) i konieczne stało się utworzenie kolejnego województwa czyli lubuskiego.


Propozycja podziału administracyjnego na 14 województw (bez lubuskiego, opolskiego)

^^^

Tematu nie zamykam, bowiem do tych klimatów wkrótce wrócę. Zacząłem drążyć herby regionów z województwa kujawsko-pomorskiego i doszedłem do dosyć ciekawych wniosków...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz